מדיניות החברה אודות ביטולי הזמנות:

א. ביטולי הזמנות יעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וזאת החל מיום ביצוע ההזמנה בפועל ואישורה ועד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפריט בבית הלקוח או במקרה של איסוף עצמי, מרגע קבלתו בפועל בידי הלקוח (להלן: "תקופת הביטול").

עם זאת יובהר כי לקוח אשר רכש פריט אופנה במסגרת Sale במחיר מופחת יוכל לבטל את הזמנתו ולהחזירו לחברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה בפועל.

ב. מובהר כי ביטול ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם וזאת באמצעות דואר ישראל בשירות גוביינא על חשבון החברה ו/או באמצעות דואר רשום או דואר שליחים לבחירת הלקוח ועל חשבונו, כאשר לחברה שיקול דעת בלעדי וסופי לעניין מצבו הפיזי של פריט האופנה שהוחזר.

למען הסר ספק יובהר כי כל פריט שנשלח ללקוח עובר ביקורת איכות קפדנית.

ג. ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב בדאר אלקטרוני info@thealvas.com לחברה ובלבד שההודעה נמסרה בתוך תקופת הביטול.

ד. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה בו ביקשת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם בפריט ו/או אספקת פריט שונה מהפריט אותו בחרת, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הפריט אותו רכשתם או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, במידה ובחרתם לבטל את ההזמנה אשר הועברה לחברה.

ה. ויובהר כי החזר כספי בגין ביטול הזמנה בהתאם לתנאים כמפורט לעיל יוחזר אך ורק לאמצעי התשלום באמצעותו הוזמן פריט האופנה, בהתאם לזמני הזיכוי הנהוגים בחברות האשראי השונות ולאחר קבלת פריט האופנה בכתובת המופרטת בסעיף 6 ח' להלן.

ו. עוד יובהר כי לקוח אשר שילם עבור ההזמנה בכרטיס דיירקט לא יוכל לקבל החזר כספי עבור ביטול ההזמנה ובמקום יהיה זכאי לקבלת קרדיט באתר בלבד.

ז היה וביטול ההזמנה יבוצע טרם שליחתה ללקוח, הרי שאז ההחזר הכספי יכלול את התשלום עבור דמי המשלוח. אולם, במקרה בו ביטול ההזמנה התבקש לאחר שליחת פריט האופנה ללקוח, אזי עלות דמי המשלוח ינוכו מסך הזיכוי שיינתן ללקוח.

ח. השבת הפריט לידי האתר תעשה באמצעות דואר ישראל על כל שירותיו לכתובת רח' הגפן 31, קריית עקרון, 7692000 בצרוף חשבונית הרכישה אשר סופקה יחד עם הפריט.

מדיניות החברה אודות החלפות:

א. איך להחזיר את פריטי האופנה?

  1. החזרת פרטי האופנה תתבצע בדואר רשום לכתובת החברה המופיעה בסעיף 2 שלהלן.
  2. הכתובת שלנו להחזרות:

רח' הגפן 31, קריית עקרון 7692000

ב. מועד החזרת פריטי האופנה-

לקוח מישראל – 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה.

לקוח מחוץ לישראל– 28 ימים ממועד קבלת ההזמנה.

ג. תנאים לביצוע החלפת פריטי האופנה-

  1. החלפת פריטי אופנה תעשה אך ורק מפאת שתי סיבות בלבד: מידה או צבע של אותו הדגם של פריט האופנה.
  2. לקוח אשר מעוניין לבצע החלפה של פריט אופנה מפאת אחת מהסיבות המנויות בסעיף 1 לעיל, עליו לשלוח לחברה בדוא"ל הודעה המפרטת את בקשתו, טרם שליחת הפריט חזרה לחברה. החברה תבדוק האם הפריט אשר הלקוח ביקש להחליף קיים במלאי. היה והפריט המבוקש אינו קיים במלאי, אזי על הלקוח להחזיר את הפריט למשרדי החברה ולאחר קבלתו במשרדי החברה יינתן לו זיכוי, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה, עבור הרכישה. היה והפריט המבוקש נמצא במלאי אזי על הלקוח לשלוח את הפריט שמבקש להחליף למשרדי החברה ועם קבלתו החברה תשלח לו את הפריט המבוקש חזרה.
  3. מובהר כי החלפת ההזמנה והשבת פריט האופנה לידי האתר מותנה בהשבת הפריט באריזתו המקורית כשהתווית והאזיקון מחוברים אליו, בדיוק כפי שנשלח אל הלקוח ללא כל פגם.
  4. לקוח מחוץ לישראל שים לב! האתר אינו יכול להציע לך שירות החלפות פרטי האופנה. לכן, לקוח המתגורר מחוץ לישראל אשר רוצה לבצע החלפה של פריט אופנה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף (ג) (1) לעיל, עליו להחזיר את פריט האופנה לכתובת החברה, החברה תזכה את הלקוח עבור הרכישה ולאחר מכן יוכל הלקוח לבצע רכישה מחודשת של הפריט באתר.